Community Conversation Stockholm

2017 satte Wikimediarörelsen det ambitiösa målet att till 2030 bli den essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap. Hur kan vi nå dit? Det har rörelsen analyserat, diskuterat och utvecklat idéer för, idéer som nu har konkretiserats till rekommendationer för att göra visionen verklig. Rekommendationerna pekar på vad vi bör göra för att kunna växa hållbart och inkluderande, hur vi kan ta vara på nya möjligheter och hur vi bäst möter dagens och morgondagens utmaningar. Nästa steg är att genomföra rekommendationerna – men innan dess ska Wikimediarörelsens gemenskaper få en möjlighet till att komma med feedback. Därför samlas vi i Stockholm 19 februari, för att diskutera vilka rekommendationer som är särskilt positiva eller negativa för oss, och om det finns något som inte kommer att fungera för den svenska gemenskapen.

Du är välkommen även om du inte är medlem. https://se.wikimedia.org/wiki/Medlemsmöte_2020-02-19

1 Like

Och vill ni få lite mer till livs om strategin kan ni lyssna på de kommande två avsnitten av Wikipediapodden som båda kommer att handla om just det. Det ena är en intervju av Nicole Ebber som leder arbetet med strategin och det andra har strategin som fokus i Wikipediapodden om, dvs Magnus och mina tankar om rekommendationerna.