Wikimedia Polska Strategy Salon

English
Wikimedia Polska is hosting an in-person gathering to discuss the movement strategy (Wikimedia 2030).

Our meeting will focus on the themes of Capacity Building and Community Health, and specifically, volunteer and leadership burnout. We would like to identify reasons of losses of volunteers and their exclusion from taking further roles in the Wikimedia movement, and to envision activities which can help us build a sustainable, diverse, and healthy community.

Apart from taking part in the Wikimedia 2030 Community Conversations, the event will help us align the newly developed 3-year continuous WMPL strategy with the Wikimedia Movement 2030 strategy.

polski
Wikimedia Polska organizuje spotkanie na żywo, na którym będziemy mówili o strategii ruchu Wikimedia (Wikimedia 2030).

Skupimy się na problematyce budowania możliwości organizacji i dobrostanu społeczności, a ściśle na wypaleniu wolontariuszy i liderów. Chcielibyśmy rozpoznać przyczyny utraty wolontariuszy i ich wykluczenia z przyjmowania dalszych ról w ruchu Wikimedia, a także zaproponować działania, dzięki którym moglibyśmy budować trwałą, zróżnicowaną i zdrową społeczność.

Oprócz tego, że wydarzenie wpisuje się w Konwersacje ze społecznością w ramach Wikimedia 2030, to także pomoże nam połączyć nowo opracowaną 3-letnią kroczącą strategię WMPL i strategię ruchu Wikimedia 2030.

3 Likes

Who can join/take part to this discussion?

Przejdźmy może na polski - inni mogą użyć Google Translate.

Każdy może wziąć udział. Jednakże, jako że temat jest bardzo oddalony od codziennego edytowania, polegamy na zaproszonych wolontariuszach, o których wiemy, że mogą być zainteresowani. W ostatniej ankiecie, przed konferencją we Wrocławiu, tylko 12% z circa 30 osób wypełniających (AFAIR) zaznaczyło, że interesuje ich strategia.

Jeżeli się okaże, że ktoś by żałował, że go nie było, nie wykluczamy dalszych spotkań, zdzwonek itd.

Wydaje mi się, że w takim przypadku powinno być to nieco szerzej ogłoszone bo tutaj jest mniej ludzi od nas niż członków stowarzyszenia obecnych na IRC :wink:.